Arbeidsområder

Fjellsikring

  • Fanggjerder
  • Steinsprangnett
  • Fjellrensk
  • Bolting

Stabilitets- og erosjonssikring

Wirestag i kombinasjon med  sprøytebetong, Wirenett, ubåtnett, steinsprangnett med videre.

Tunnelrehabilitering

  • Vann og frostsikring
  • Fjellrensk
  • Stabilitetssikring
  • Profilendring

Snøskredsikring av boliger, bygg  og infrastruktur

  • Snøgjerder
  • Isnett

Samarbeid om lede- og  rasvoller og liknende med H&O Bernhardsen AS (H&O Bernhardsen AS har primært ansvaret for flytting av masser)

Totalprosjekt

Lang erfaring som ingeniørgeolog, sivilingeniør i rådgivende ingeniørselskap og SVV.