Om Fjell og Skredsikring AS

23.02.201813:55 Tommy Børli

Forretningside og visjon

Sikre mennesker og verdier mot naturskader

Forretningsmodell

Bernhardsen Entreprenør AS

Stiller med lokaler, låner ut personell og utstyr til prosjektene Etter hvert ansettes nøkkelpersonell i Fjell og Skredsikring AS når oppdragmengden tillater det.

Labbas AS ved Harald Rostad

Siv.ing/ingeniørgeolog, daglig leder. Lang erfaring fra Konsulent, gruveindustri, Statens Vegvesen og entreprenørbransjen.

Samarbeidspartnere/Eiere

  • Famko AS 50 %
  • Labbas AS 50 %

Kristiske suksessfaktorer vi fokuserer på

  1. Kompetanse i alle ledd
  2. Etablere tillit og et godt forhold til våre kunder
  3. Leveringsevne (tid og kvalitet)
  4. Sikkerhet og trygghet

Ressurser

2 siviliingeniører/ingeniørgeologer fra NTH

1 Bergteknikker fra Luleå

3-6 erfarne fjellarbeidere og kan i samarbeid med Bernhardsen Entreprenør AS stille med ytterligere 10 mann ved behov