Om Fjell og Skredsikring AS

Forretningside og visjon

Sikre mennesker og verdier mot naturskader

Forretningsmodell

Bernhardsen Entreprenør AS

Stiller med lokaler, låner ut personell og utstyr til prosjektene Etter hvert ansettes nøkkelpersonell i Fjell og Skredsikring AS når oppdragmengden tillater det.

Labbas AS ved Harald Rostad

Siv.ing/ingeniørgeolog, daglig leder. Lang erfaring fra Konsulent, gruveindustri, Statens Vegvesen og entreprenørbransjen.

Samarbeidspartnere/Eiere

  • Famko AS 50 %
  • Labbas AS 50 %

Kristiske suksessfaktorer vi fokuserer på

  1. Kompetanse i alle ledd
  2. Etablere tillit og et godt forhold til våre kunder
  3. Leveringsevne (tid og kvalitet)
  4. Sikkerhet og trygghet

Ressurser

2 siviliingeniører/ingeniørgeologer fra NTH

1 Bergteknikker fra Luleå

3-6 erfarne fjellarbeidere og kan i samarbeid med Bernhardsen Entreprenør AS stille med ytterligere 10 mann ved behov